อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อ:: ​รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


​รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 25 เมษายน 66 View : 233
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :